AfrikaansArabicEnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanishLatin
KBmodelcars.com Wij kopen partijen en verzamelingen in.

Schrijf je nu in

Nieuws, aanbiedingen, evenementen

Privacy en Cookie Policy

Privacy policy

Dit privacybeleid beschrijft hoe deze website uw informatie gebruikt en beschermt en welke toestemming je geeft tijdens het gebruik van deze website.Koopjesboom V.O.F. doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Uitgebreide informatie kunt u vinden over de veiligheid van uw gegevens op de pagina Bescherming persoonsgegevens. https://kbmodelcars.com/bescherming-persoonsgegevens We moeten u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd wanneer u deze website gebruikt? U kunt er zeker van zijn dat uw gegevens alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wet op privacy persoonsgegevens wordt nagestreefd. Koopjesboom V.O.F. kan dit beleid van tijd tot tijd veranderen door deze pagina bij te werken naar nieuwe regels of aanvullingen. U zou deze pagina van tijd tot tijd moeten controleren om er zeker van te zijn dat u bij bent met eventuele veranderingen.

Koopjesboom V.O.F. Maakt gebruik van een SSL certificaat voor een veilige verbinding met onze websites.

SSL ceritficaat

 

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Koopjesboom V.O.F. verstrekt, zal Koopjesboom V.O.F. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Koopjesboom V.O.F. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Koopjesboom V.O.F. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Koopjesboom V.O.F. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Koopjesboom V.O.F. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Koopjesboom V.O.F. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. Koopjesboom V.O.F. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Koopjesboom V.O.F. verstrekt en Koopjesboom V.O.F. verzamelt, zal Koopjesboom V.O.F. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Koopjesboom V.O.F. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. De informatie die Koopjesboom V.O.F. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Koopjesboom V.O.F. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Koopjesboom V.O.F. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Koopjesboom V.O.F. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Koopjesboom V.O.F. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. Koopjesboom V.O.F. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koopjesboom V.O.F. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Twitter en Facebook

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.” “De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter en Facebook  opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.”

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google wel verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

 

Terug naar boven